Atabeg veya Atabey özellikle Selçuklularda şehzadeleri eğitip yetiştiren ya da bağımsız olarak bir eyaletin yönetimiyle ilgilenen vezirdir. Bu rütbe ilk defa Selçuklularda kullanıldı, fakat daha önceki Türk-İslam devletlerinde de bu vazifeyi gören memurlar vardı.