Daire, beşgen ve sekizgen gibi şekillerde aralarında boşluk kalacak, kare ve üçgen şekillerinde ise hacmi doldurmak için daha fazla duvar çevresi yapmak zorunda kalıcakları için altıgen en uygun şekildir.