• Sermaye Şirketleri (Anonim, limited, komandit)
  • Şahıs Şirketleri (Hakiki şahıs şirketleri, adi şirket, kollektif şirket, adi komandit şirket)