Tatlı sularda yaşarlar. Kılçıklı balıklardır. Dişleri çenelerinde değil yutakta bulunur. Sakallı ve otçullardır.